Societas Rudolphina

Zdroj: http://societas-rudolphina.cz/?mode=bios&sec=10018&lang=cz
Datum: 30.06.2017

Životopisy vedoucích expertů

Mgr. Jaroslava Barbara Sporková

Předsedkyně Societas Rudolphina

RNDr. Václav Šrámek

Místopředseda Societas Rudolphina

MUDr. Kateřina Čihařová

Vedoucí týmu Zdravotnictví a sociální věci

RNDr. Ivan Dvořák, CSc

Vedoucí týmu Inovace a management znalostí

Ing. Petr Forman

Vedoucí týmu Doprava a infrastruktura

RNDr. Radim Špaček

Vedoucí týmu Ekologie a životní prostředí