Societas Rudolphina

Zdroj: http://societas-rudolphina.cz/?mode=bio&sec=10018&art=10158&lang=cz
Datum: 30.06.2017

RNDr. Radim Špaček

Vedoucí týmu Ekologie a životní prostředí

 • Absolvent přírodovědecké fakulty UK v Praze, obor biologie (1985)
 • Do roku 1992 působil v institucích základního a aplikovaného výzkumu (Biotechnologické centrum JZD AK Slušovice, odd. lékařské genetiky Fakultní nemocnice Motol, Ústav molekulární genetiky ČSAV)
 • v letech 1992 -1996 poslanec Parlamentu ČR (výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, Stálá komise pro reformu veřejné správy) a člen Parlamentního shromáždění Rady Evropy (Political Affairs Committee, Committee on Environment, Regional Planning and Local Administration)
 • v letech 1996 - 1998 působil na Ministerstvu životního prostředí, nejprve jako poradce ministra, posléze ve funkci náměstka ministra - ředitele sekce ochrany přírody a krajiny
 • zároveň působil jako předseda Rady Státního fondu životního prostředí a člen Předsednictva Pozemkového fondu
 • Od roku 1998 působí jako poradce v následujících oblastech:
  • Monitorování a analýza legislativy: Legislativní MONITOR - úplný přehled připravovaných návrhů zákonů a nařízení vlády (viz www.legmonitor.cz)
  • Veřejná správa (např. Podklad pro určení sídla pověřeného obecního úřadu III. stupně na území Šluknovského výběžku v rámci Ústeckého kraje, Analýza dopadů delegování výkonu státní správy na město Roztoky)
  • Regionální rozvoj (např. Realizační plán rozvoje cestovního ruchu mikroregionu Tolštejn)
  • Financování projektů – spolupráce na zpracování příslušných podkladů a dokumentů (např. Přestavba a intenzifikace ČOV Roztoky, Multifunkční vzdělávací a kulturní centrum FABRIKA Svitavy)
  • Podpora inovačního procesu (např. spolupráce na realizaci Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy)
 • Je zakládajícím členem sdružení Societas Rudolphina