Societas Rudolphina

Zdroj: http://societas-rudolphina.cz/?sec=10014&lang=cz
Datum: 30.06.2017

Správní rada

Statutárním orgánem SR je Správní rada, která působí ve složení: