Societas Rudolphina

Zdroj: http://societas-rudolphina.cz/?mode=bio&sec=10018&art=10128&lang=cz
Datum: 30.06.2017

RNDr. Ivan Dvořák, CSc

Vedoucí týmu Inovace a management znalostí

 • Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy v Praze, obor biofyzika, v roce 1973. Současně studoval teorii informace na Elektrotechnické fakultě Českého vysokého učení technického v  Praze.
 • RNDr. v oboru fyzika obhájil v roce 1976 na MFF UK.
 • CSc v oboru fyziologie (matematické modelování složitých biologických procesů) obhájil v roce 1981 na tehdejší Československé Akademii Věd.
 • Do roku 1990 působil v různých výzkumných a později manažerských funkcích ve Fyziologickém ústavu ČSAV a Výzkumném ústavu psychiatrickém (později Psychiatrické Centrum Praha), ke konci svého působení ve funkci vedoucího divize.
 • V létech 1991 – 1992 byl reprezentantem Světové zdravotnické organizace pro Českou republiku, kde absolvoval řadu školení pro řízení mezinárodních projektů.
 • V létech 1992 – 1994 byl výkonným ředitelem Software602, za jeho působení vzrostla firma z 25 na 145 zaměstnanců.
 • Od roku 1995 do roku 2000 pracoval v Československé obchodní bance, a.s. jako vedoucí Oddělení investičních projektů a restrukturalizací. Specializoval se na projektové řízení, podnikové poradenství, zakládání a restrukturalizaci podniků a rizikové financování. V rámci tohoto působení získal bohaté zkušenosti s MSP.
 • V letech 1996 – 97 byl členem představenstev ZVU a.s. (Hradec Králové) a FINOP a.s.
 • Je jedním ze zakladatelů společnosti Central European Data Agency a.s., úspěšného start-up v oblasti GIS (meziroční nárůst hodnoty společnosti 30%).
 • Od roku 2001 do 2004 působil v Komerční bance a.s. v Divizi speciálních obchodů, ke konci svého působení ve funkci ředitele odboru Restrukturalizací.
 • V letech 2001 – 2002 byl členem poradní komise Rady České televize.
 • Je jedním ze zakládajících členů společnosti Societas Rudolphina (květen 2005) zaměřené na budování společnosti znalostí v ĆR.
 • V září 2005 byl zařazen do „Národního registru poradců“ založeného a spravovaného agenturou CzechInvest.
 • Je autorem více než 100 vědeckých publikací a spoluautorem několika odborných knih o matematickém modelování, dále příručky o efektivním řízení času (Vademecum úspěšného manažera, Management Press, Praha 1994) a první české učebnice o rizikovém a rozvojovém financování (Rizikový a rozvojový kapitál, Venture capital, Management Press, Praha 1998).
 • Byl dlouholetým členem a předsedou Správní rady nadace pro občanskou společnost VIA.