Societas Rudolphina

Zdroj: http://societas-rudolphina.cz/?mode=bio&sec=10018&art=10129&lang=cz
Datum: 30.06.2017

Mgr. Jaroslava Barbara Sporková

Předsedkyně Societas Rudolphina

Pracovní zkušenosti

1974 - 1993
Působnost v oblasti školství, mimoškolního vzdělávání a kultury 

Prosinec 1990 – červen 1993
Místostarostka Městské části Praha 4  pro vzdělávání, zdravotnictví, kulturu, sociální a romskou problematiku
Autorka Koncepce vzdělávání v MČ Praha 4 a Koncepce sociální péče v MČ Praha 4

Prosinec 1990 – červen 1993
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Odborná referentka v odboru organizace a rozvoje školské soustavy (1993 – 1997)
 • Ředitelka odboru řízení lidských zdrojů (1997-1998)
 • Ředitelka odboru řízení školských úřadů ČR (1998-2000)

Únor 1999 – září 2000
Ministerstvo vnitra – skupina reformy veřejné správy
Vedoucí oddělení vzdělávání pracovníků ve veřejné správě
Spoluautorka Koncepce vzdělávání pracovníků ve veřejné správě a Systému vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě

Září 2000 – duben 2002
Česká školní inspekce
Ředitelka odboru personální práce a vzdělávání
Autorka Koncepce vzdělávání zaměstnanců ČŠI

Květen 2002 prosinec 2004
Úřad vlády

 • Vládní rada v odboru  vzdělávání zaměstnanců ve státní správě (květen – srpen 2002)
 • Náměstkyně místopředsedy vlády pro výzkum, vývoj a lidské zdroje a ředitelka sekce lidských zdrojů (září 2002 – srpen 2004)

Spoluautorka Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR (2003) a Národní inovační strategie (2004)

Listopad 2004  až  současnost
Odborná poradkyně MČ Praha 6
Odborná poradkyně Střediska společných činností AV ČR, v.v.i.
Odborná poradkyně Vysoké školy finanční a správní
Odborná poradkyně MŠMT
Odborná konzultantka – oblast:  lidské zdroje, vzdělávání, organizace výzkumu a vývoje, inovace.
Autorka a realizátorka projektů:

 • Univerzita půl třetího věku (OP RLZ)
 • Nové gramotnosti pro 21. století (OP RLZ)
 • Centrum inovačního vzdělávání Liblice (JPD 3)
 • ARNOLD (JPD 3 – spoluautorka)

Autorka realizovaných projektů:

 • Gastronomické vzdělávací centrum Praha (JPD 3)
 • Komplexní program Univerzity Karlovy v Praze pro vzdělávání řízení přenosu znalostí a výchovu v inovačním podnikání (JPD 3 – spoluautorka)
 • Informační centrum Akademie věd ČR (JPD 2)

Lektorka v projektech ESF (oblast vzdělávání, projektového řízení, rozvoj lidských zdrojů, inovace).

   

Spolupráce s Akademií věd ČR,  ČVUT – Elektrotechnickou  fakultou, Vysokou školou finanční a správní, Univerzitou  J. A. Komenského, Bankovním institutem VŠ, Univerzitou Pardubice, Asociací inovačního podnikání ČR, Centrem vzdělanosti Libereckého kraje, Národním technickým muzeem,  Hospodářskou komorou ČR, Hospodářskou komorou hl. m. Prahy a dalšími.

Je akreditována pro hodnocení projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV). Období: 2008 – 2013.

 

Vzdělání 

1967 – 1970
Střední všeobecně vzdělávací škola, Čáslav

1970 – 1974
Pedagogická fakulta v Hradci Králové
Obor: Český jazyk, literatura, výtvarná výchova

1995 - 1996
Roční kurz „Public Administration“
Pedagogická fakulta UK Praha a EHSL Management School, Brusel

1999 – 2000
Roční kurz „Evropská unie a Česká republika na přelomu tisíciletí“, tzv. Europeum
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd a Institut mezinárodních studií

2000
Školení školitelů, které bylo organizováno v souladu s Vládním programem boje proti korupci (18 hodin)
Ministerstvo vnitra

2001
Kurz „Manažerské dovednosti pro vedení České školní inspekce“ (32 hodin)
Česká školní inspekce

2002
Základy práva EU (14 hodin)
Institut státní správy

2006-2007
Kurz „Inovace ve vzdělávání o inovacích“ (50 hodin)
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.