Societas Rudolphina

Zdroj: http://societas-rudolphina.cz/?mode=bio&sec=10018&art=10175&lang=cz
Datum: 30.06.2017

RNDr. Václav Šrámek

Místopředseda Societas Rudolphina

 • 1973: absolvoval matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy v Praze, obor matematická analýza
 • 1974: RNDr. (parciální diferenciální rovnice)
 • 1974 – 1992: Geoindustria s.p. (podnik geologického průzkumu) v různých posicích matematické modelování ložisek nerostných surovin a geochemických procesů
 • 1976 – 1978: Postgraduální studium na přírodovědecké fakultě UK (základy geologie)
  vývoj software na řízení emisního spektrometru
  autor informačního systému podnikových laboratoří (část odborně-technická i ekonomická)
  vedoucí výpočetního střediska laboratoří
 • 1993 – 1995: Vývoj ekonomického software, poskytování ekonomického poradenství
 • 1996 a dále: Daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR ev.č. 2086, poskytování daňového poradenství fyzickým a právnickým osobám, vedení účetnictví, zpracování finančních analýz
 • 2004 – 2005: Postgraduální studium na právnické fakultě UK (základy práva)