Societas Rudolphina

Zdroj: http://societas-rudolphina.cz/?mode=bio&sec=10018&art=10143&lang=cz
Datum: 30.06.2017

Ing. Petr Forman

Vedoucí týmu Doprava a infrastruktura

 • Absolvoval Stavební fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, obor vodní stavby a vodní hospodářství, v roce 1972.
 • Do roku 1990 působil jako projektant v oddělení technického rozvoje podniku Povodí Vltavy, ke konci svého působení ve funkci zástupce vedoucího.
 • V létech 1991 – 1993 byl náměstkem generálního ředitele a.s. Etmas.
 • V létech 1994 – 2002 byl ředitelem a předsedou představenstva a.s. Vodní cesty (s přestávkou 1998).
 • Od roku 1998 byl náměstkem ministra dopravy a spojů Prof. Moose (tzv. Tošovského vláda), řídil odbory pozemních komunikací, silniční dopravy, vodní dopravy a vodních cest a civilního letectví.
 • V letech 2003 – 2004 byl náměstkem ministra pro místní rozvoj, řídil úsek regionální politiky (odbory regionální politiky, Společného regionálního operačního programu, Jednotného programového dokumentu pro Prahu pro Cíl 2, evropských programů/Interreg III); zde nabyl velkých zkušeností v oblasti tvorby a realizace evropských programů.
 • Je jedním ze zakládajících členů společnosti Societas Rudolphina (květen 2005) zaměřené na budování společnosti znalostí v ĆR.
 • Je zakládajícícm členem a členem představenstva o.p.s. Plavba a vodní cesty a členem redakční rady časopisu Vodní cesty a plavba; zde je autorem desítek odborných článků.
 • Je zakládajícím členem Českého plavebního a vodocestného sdružení.
 • Je spoluzakladatelem mezinárodního Spolku pro podporu Pomoraví / Spolku na podporu Pomoravia.
 • Je členem Verein der europaisches Schifffahrtjouralisten, v minulých letech také členem představenstva.